Adreces de matemàtiques:

 

http://www.xtec.cat/recursos/mates/index.htm

Matemàtiques de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya.

 

http://www.oma.org.ar/

Olimpíada matemàtica d’Argentina. Bona col·lecció de problemes. Curs de Cabri.

 

http://www.cabri.com/

Pàgina dels autors del Cabri.

 

http://jmora7.com/

Pàgina de José Antonio Mora. Coordenades i mecanismes amb Cabri (CabriJava). Omnipolíedre (CabriJava). La meitat del quadrat (mosaics)

 

http://www.xtec.cat/~jjareno/

Pàgina de Joan Jareño, Lloc dedicat als problemes i entreteniments matemàtics, pensant en el seu ús en educació. Presenta problemes, activitats, llibres i enllaços del mes.

 

http://www.peda.com/poly/

Programa sobre políedres. Molt interessant. Programa de funcions.

 

http://www.xtec.cat/~jlagares/matemati.htm

Pàgina de Jordi Lagares. Progama winfun. Integrals. Derivades. Apunts de problemes de Cou2....

D’entrada obligatòria.

 

http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/

Pàgina de Jesús Escudero sobre jocs entre altres coses. Molt interessant.

 

http://web.unife.it/progetti/fardiconto/index.htm

Pàgina italiana de Cabri. Té dues revistes el Bollettini, i quaderni.

 

http://www.xtec.cat/~qcastell/ttw/ttwcat/portada.html

Tot triangles web. Pàgina de Quim Castellsaguer sobre triangles. Macros de Cabri 2. Excel·lent.

 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/matem/inddep.htm

Pàgina de matemàtiques de l’IES “Marqués de SantillanaColmenar Viejo, Madrid. Geometria interactiva (CabriJava, Descartes).

 

http://www.mowmowmow.com/math/cabri/index_e.htm

Altra pàgina xinesa amb CabriJava.

 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/gtulloue/index.html

Pàgina d’applets cabri creada per Genevieve Tulloue de la universitat de Nantes (França). Conté, entre d’altres coses: Còniques, Políedres, Electricitat, Mecànica.... Una pàgina molt completa.

 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/enseignement/tp/optique/index.html

Pàgina d’applets cabri de la universitat de Nantes (França). Conté òptica.

 

http://roble.pntic.mec.es/jarran2/

Pàgina de Juan Manuel Arranz. Applets amb CabriJava.

 

http://personal.us.es/rbarroso/trianguloscabri/index.htm

Pàgina de Ricardo Barroso. Problemes quinzenals sobre triangles. Applets amb CabriJava.

 

http://garciacapitan.99on.com/

Pàgina de Francisco García Capitán. La bella geometría. Resolució de Problemes. Apunts molt bons....

 

http://platea.pntic.mec.es/~mcarrier/

Pàgina de Carmen Arriero Villacorta i Isabel García García.

Mosaics i llocs geomètrics.

 

http://www.upv.es/derive/index.html

Pàgina del Derive en espanyol. Associació d’usuaris.

 

http://www.chronomath.com/

Diccionari de matemàtiques en francés.

 

http://www.mathcurve.com/courbes2d/courbes2dsp.shtml

Diccionari de corbes. En francés i espanyol.

 

http://xahlee.org/SpecialPlaneCurves_dir/specialPlaneCurves.html

Diccionari visual de corbes. En anglés.

 

http://faculty.evansville.edu/ck6/

1114 teoremes sobre triangles. ENCICLOPÈDIA DELS CENTRES D’UN TRIANGLE (ETC).  Pàgina de Clark Kimberling.

 

http://www.xtec.cat/~voliu/mates/inici.htm

Departament de Matemàtiques de la Bisbal. Activitats amb Cabri.

 

http://www.xtec.cat/~mquerol/index.htm

Pàgina de Manel Querol. CabriJava. Descartes. Calculadora Wiris.

 

http://www.xtec.cat/~aaubanel/

Pàgina d’Anton Aubanell Pou. Recursos materials i activitats experimentals.

 

http://www.mauriciocontreras.es

Pàgina de Maurici Contreras. Molts i bons materials de fractals, geometria, estadística, calculadora gràfica. Excel·lent.

 

http://geometriadinamica.es/

Geometria interactiva. Pàgina de J.M. Arranz, J.A. Mora, M. Sada i R. Losada. Matemàtiques interactives.

 

http://www.dmae.upct.es/~pepemar/

Pàgina de José Martínez Hernández. Geometria dinàmica amb GeoGebra, gran quantitat d’applets i problemes.

 

http://cms.math.ca/crux/

Crux Mathematicorum. Revista canadenca de problemes.

 

http://puntmat.blogspot.com.es/

PuntMat. Matemàtiques manipulatives-interactives.

 

http://www.komal.hu/info/bemutatkozas.e.shtml

Kömal. Pàgina hongaresa de resolució de problemes.

Altres adreces que m’agraden:

 

http://www.lluisllach.cat/

Pàgina de Lluís Llach.

 

http://www.annamartiribes.es/

Pàgina d’Anna Martí. Dibuixos i gravats.

 

http://carmenmaria.99on.com/

Mujeres y Arte. Pàgina de Carmen María Belmonte sobre dones artistes. Excel·lent.

 

http://www.iifv.ua.es/lletraferit/

Base de dades de literatura valenciana actual (Universitat d’Alacant).

 

http://www.xtec.es/recursos/catala/index.htm

Recursos de llengua i literatura catalana de la Xtec.

 

http://www.softcatala.org/

Programari català.

 

http://www.vilaweb.cat/

Diari electrònic

 

http://www.xtec.cat/

Xarxa telemàtica educativa de Catalunya.

 

Pàgina inicial