Problema d’optimització

Donat un plànol i dos punts A, B exteriors situats en distinta regió respecte del plànol,

determineu un punt P del plànol tal que la diferencia de les distàncies a A i B siga màxima

 


Download Cabri 3D Plugin.

Noveu A, B o Q

 

Solució: P és la intersecció de la recta que uneix B i el simètric de A respecte del plànol i el plànol.

HTML export by Cabri 3D

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: