La cissoide de Diocles

(animació)


Figura
cissoide.fig

Applet created by CabriJava

Noteu que les rames són asimptòtiques

Pàgina anterior

Pàgina inicial