1.- Dibuixeu dues circumferències tangents a una recta recta que passen per dos punts que están totsdos a una banda de la recta.


Figura
cons1.fig

Applet created on 26/10/14 by Ricard Peiró with CabriJava

a) Dibuixeu la recta que passa per A i B.

b) Dibuixeu la recta mediatriu al segment AB.

c) Dibuixeu P la intersecció de r i la recta mediatriu.

d) Dibuixeu una circumferència de centre Q, un punt de la madiatriu que passa per A.

e) Dibuixeu el punt mig K del segment PQ.

f) Dibuixeu la circumferència de centre K que passa per P que talla la circumferència de centre Q en el punt T.

g) Dibuixeu la circumferència de centre P que passa per T, que talla la recta r en els punts M, N.

h) Dibuixeu la recta perpendicular a la recta r que passa per M que talla la recta mediatriu a AB en el punt O1.

I) Dibuixeu la circumferència de centre O1 que passa per M.

m) Dibuixeu la recta perpendicular a la recta r que passa per N que talla la recta mediatriu a AB en el punt O2.

n) Dibuixeu la circumferència de centre O2 que passa per N.

 

 

Pàgina anterior:

Pàgina incial: