Construcció 2

Donades dues circumferčncies i un punt dibuixeu les quatre possibles

circumferčncies tangents a les dues anterior que passen pel punt.

 

Donades les circumferčncies C1, C2 i el punt P (Aquests objectes és poden moure)

a)     Dibuixeu la recta que passa pels centres de les dues circumferčncies.

b)    La recta anterior talla les circumferčncies en els punts A, B, C.

c)     Dibuixeu els centres d’homotčcia H (directa) H2 (inversa).

d)    Dibuixeu la circumferčncia D1 que passa pels punts A, B, P.

e)     Dibuixeu la recta PH

f)     La recta PH talla la circumferčncia D1 en el punt P’.

g)    Dibuixeu la recta mediatriu m dels punts P, P’

h)     Dibuixeu l’eix radical r de les circumferčncies C1, D1.

i)      La recta PH i la recta r es tallen en el punt M.

j)      Dibuixeu els punts de tangencia T1, T2 de les rectes tangents a C1 que passen per M.

k)     Dibuixeu la recta s1 que passa per T1 i el centre de la circumferčncia C1.

l)      Les rectes s1 m es tallen el el punt O1 centre d’una de les circumferčncies que cerquem.

a)     Dibuixar la circumfe`rencia de centre O1 que passa per P.

b)    Dibuixeu la recta s2 que passa per T2 i el centre de la circumferčncia C1.

c)     Les rectes s2 m es tallen el el punt O2 centre d’una de les circumferčncies que cerquem.

d)    Dibuixar la circumfe`rencia de centre O2 que passa per P.

e)     Repetiríem el procés amb La circumferčncia D2 que passa pels punts A, C, P i  la recta PH2

 

Pŕgina anterior:

Pŕgina inicial