Construcció 3

Donat l’espill m, els punts A i D i els punt P i E en l’espill,

Determineu l’espill n que passa per E tal que quan el raig AP és reflecteix en l’espill m al reflectir-se en l’espill n passa per D.

 

Moveu m, A, P, E o D.

 

Construcció:

a)    Dibuixseu el punt simètric A’ de A respecte de la recta m.

b)    Dibuixeu la recta A’P.

c)    Dibuixeu la circumferència de centre E que passa per D.

d)    La intersecció de la recta A’P i la circumferència és D’ (punt simètric de D respecte de l’espill n)

e)    Dibuixeu la recta mediatriu n dels punts DD’.

f)     Dibuixeu el punt T intersecció de la recta n i la recta A’P. (punt on és reflecteix el raig en l’espill n.

 

Pàgina anterior

Pàgina inicial