Envolupants

 

Una corba envolupant és una corba tangent a totes les d’una família de corbes donada.

 

L’envolupant formada per les tangents sobre els segments fixos  en els punts P (P variable) des d’un punt O és la circumferčncia de centre O. És a dir l’envolupant de la circumferčncia és la circumferčncia

 

 

 

Envolupants l’algunes corbes

 

Envolupant de la parŕbola

Siga una recta r

Siga F un punt fix exterior a la recta r

Siga P un punt de la recta r

Siga el conjunt de rectes perpendiculars a FP en P. Aquest conjunt de rectes és l’envolupant de la parŕbola de focus F simčtrica a la recta perpendicular a r que passa per F.

 

Envolupant de l’el·lipse

Siga una circumferčncia C.

Siga F un punt interior a la circumferčncia.

Siga P un punt de la circumferčncia C.

Siga el conjunt de rectes perpendiculars a FP en P. Aquest conjunt de rectes és l’envolupant de l’el·lipse de  focus F i eix major el diŕmetre la circumferčncia C.

 

Envolupant de l’el·lipse 2

Després d’una conferčncia mŕgica de Na Cecília Calvo i En David Barba a Alacant 19-10-12.

Siga una circumferčncia de centre O.

Siga P un punt interior a la circumferčncia.

Siga Q un punt qualsevol de la circumferčncia.

El conjunt de rectes mediatrius al segment .

Aquest conjunt de rectes és l’envolupant de l’el·lipse de focus O i P i eix major el radi de la circumferčncia.

 

Envolupant de la hipčrbola.

Siga una circumferčncia C.

Siga F un punt exterior a la circumferčncia.

Siga P un punt de la circumferčncia C.

Siga el conjunt de rectes perpendiculars a FP en P. Aquest conjunt de rectes és l’envolupant de la hipčrbola de focus F i eix major el diŕmetre  la circumferčncia C.

 

Envolupant de la cardioide 1

Siga la circumferčncia de centre O i radi .

Siga P un punt de la circumferčncia anterior.

Siga la circumferčncia de centre P que passa per A.

Siga conjunt de les circumferčncies de centre P que passent per A. Aquest conjunt de circumferčncies és l’envolupant de la cardioide.

 

Envolupant de la cardioide 2

Siga la circumferčncia de diŕmetre AA’ i centre O

Siga P un punt sobre la circumferčncia.

Siga un punt Q sobre la circumferčncia tal que es té la igualtat dels arcs: .

Siga la recta r que passa pels punts P, Q.

Siga el conjunt de rectes que passa per P, Q al variar P sobre la circumferčncia. Aquest conjunt de rectes és l’envolupant de la cardioide.

 

Envolupant de la cardioide 3

Siga la circumferčncia de diŕmetre AA’ i centre O.

Siga P un punt sobre la circumferčncia.

Siga la recta r que passa per P, A.

Siga la recta s que passa per P, O.

Siga la recta t simčtrica de la recta r respecte de la recta s.

Siga el conjunt de rectes t al variar P sobre la circumferčncia. Aquest conjunt de rectes és l’envolupant de la cardioide.

 

Envolupant de la nefroide 1

 

Siga la circumferčncia de diŕmetre AA’ i centre O.

Siga P un punt sobre la circumferčncia.

Siga un punt Q sobre la circumferčncia tal que es té la igualtat d’arcs:

.

Siga la recta r que passa pels punts P, Q.

Siga el conjunt de rectes que passa per P, Q al variar P sobre la circumferčncia. Aquest conjunt de rectes és l’envolupant de la nefroide.

 

Envolupant de la nefroide 2

Siga la circumferčncia de diŕmetre AA’ i centre O.

Siga P un punt sobre la circumferčncia.

Siga la recta r que passa per P Q i és paral·lela al diŕmetre AA’.

Siga la recta s simčtrica de la recta r respecte de OQ.

Siga el conjunt de rectes r al variar P sobre la circumferčncia. Aquest conjunt de rectes és l’envolupant de la nefroide.

 

Envolupant del deltoide

Siga el triangle

Siga C la seua circumferčncia circumscrita.

Siga P un punt de la circumferčncia C.

Siga r la recta de simson de P respecte del triangle .

Siga el conjunt de rectes r al variar P sobre la circumferčncia. Aquest conjunt de rectes és l’envolupant del deltoide.

 

 

Envolupant de l’astroide

 

Siga PQ un segment constant P sobre l’eix d’ordenades i Q sobre l’eix d’abscisses.

Siga la recta r que passa per P, Q.

Siga el conjunt de rectes r al variar P l’eix d’abscisses. Aquest conjunt de rectes és l’envolupant de l’astroide.

 

Pŕgina anterior:

Pŕgina inicial: