La funció cosinus

 

Exemple:

 

Pągina anterior:

Pągina inicial