La recta

 

Una recta és una funció de la forma , on a i b són nombres reals.

a és el pendent de la recta, ens dóna la inclinació de la recta.

b és l’ordenada a l’origen. L’ordenada a l’origen ens indica el punt de tall amb l’eix Y: (0, b)

Segons el signe de a:

 

 

Si b=0 la recta és de la forma , i l’anomenem funció lineal. Aquesta funció passa per l’origen de coordenades.

 

Si n≠0 la recta és de la forma i l’anomenem funció afí.

 

Dues rectes són paral·leles si tenen el mateix pendent i distinta ordenada a l’origen.

 

Dues rectes són secants si tenen distint pendent. Per treure el punt on es tallen resoldrem el sistema que formen les dues rectes.

 

Veurem dos exemples amb Cabri:

Estudi de la recta segons els valors a, b

Exemple 1, amb Cabri:

 

Estudi de la recta que passa per dos punts:

Exemple 2, amb Cabri:

 

Pàgina anterior:

Pàgina inicial