Podaries

S’anomena podaria d’una corba respecte d’un punt el lloc geomètric dels peus de les perpendiculars  traçades pel punt donat a les tangents a la corba.

 

La podaria d’una paràbola respecte del vèrtex és la cissoide de Diocles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prova amb Cabri:

 

 

La podaria d’una paràbola respecte el punt intersecció del l’eix de simetria i de la directriu és l’esferoide.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prova amb Cabri:

 

La podaria d’una circumferència respecte d’un punt A exterior de la circumferència és la limaçon de Pascal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prova amb Cabri:

 

La podaria d’una circumferència respecte d’un punt A de la circumferència és la Cardioide.

 

Prova amb Cabri:

 

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: