Les altures i l’ortocentre

 

L’altura: És la recta que passa per un vèrtex i es perpendicular al costat oposat.

            Les tres altures d’un triangle es creuen en un punt que s’anomena ortocentre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Normalment considerem l’altura d’un triangle com el segment de la recta altura que uneix el vèrtex i el punt del costat oposat, .

En un triangle qualsevol  

 

Àrea d’un triangle.

 

L’àrea d’un triangle és

 

la fórmula no depén de la base escollida.

 

Fórmula d’Heró.  L’àrea d’un triangle  és:

 

Fórmula trigonomètrica:

         

 

Exemple: