Teoremes del llibre “Curso de Geometría Métrica” de Pere Puig Adam

 

Teorema 5.

Les tres mediatrius dels segments bisectrius d’un triangle qualsevol  tallen les prolongacions dels costats oposats en 3 punts alineats.

 

Prova amb Cabri:

 

Teorema 6

Les 3 bisectrius exteriors d’un triangle qualsevol  tallen les prolongacions dels costats oposats en 3 punts alineats.

 

Prova amb Cabri:

 

Teorema 7

Dues bisectrius interior i una bisectrius exterior d’un triangle qualsevol  tallen les prolongacions dels costats oposats en 3 punts alineats.

 

Prova amb Cabri:

 

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: