TEOREMES SOBRE TRIANGLES

 

Teorema de Pitŕgores.

Teorema: Recta d’Euler.

Teoremes de Napoleó.  Teorema (1 triangle i 3 triangles semblants sobre els costats).

Teorema: Generalització del teorema de Napoleó.

Teorema de Steiner.

Punts de Napoleó.

Teorema de Ceva.

Teorema de Viviani 1622-1703.

Teorema de Harcourt:

Teorema: Circumferčncia d’Euler.

Teorema: Punt de A. Miquel 1838.

Teorema: Punt de Gergonne 1771-1859.    Teorema: La circumferčncia d’Adams.

Teorema: Punt de Nagel 1803-1882.

Teorema: Punt de Lemoine 1840-1912.    Teorema: Punt de Grebe (1804-1874).

Teorema: Punt de Brocard 1845-1922.

Teorema: Punt pivot.

Teorema: Mittenpunkt. 1836

Teorema: Punt d’Apoloni. 1987.

Teorema: Punt d’Exeter. 1986.

Teorema: Punt de Clawson. 1983.

Teorema: Punt de Schiffler. 1986.

Teoremes: Punts de Malfatti. 1731-1807

Teorema: Punt de Bevan. Arthur Bevan 1927-2011.

Recta de Simson 1687-1768.

Teorema de Morley 1860-1937.

Teorema recta de Bevan.

Teorema suís.

Teorema de Cross.

Teorema de Carnot.

Quatre teoremes.

Tres teoremes.

Teorema japonés.

Teorema sobre triangles rectangles.

Dos teoremes sobre triangles rectangles.

Propietat de la suma de les mitjanes d’un triangle.

Dos teoremes.

Cinc teoremes.

Teorema sobre radis. Teorema sobre radis 2. Teorema sobre radis 3.

Clossed ladders theorem.

Teorema sobre l’ortocentre. Teorema sobre l’ortocentre 2.

Teorema (1 triangle i 3 quadrats sobre els costats)

Teorema de E. Catalan (1814-1894) o circumferčncia de Taylor(1715-1717).

Teorema: Triangle de Carnot.

Teorema: Propietat del baricentre d’un triangle.  Teorema: Propietat del baricentre d’un triangle 2.

Teorema: Propietat de l’altura d’un triangle.

Teorema: Propietat mčtrica d’un triangle 1.  Teorema: Propietat mčtrica 2

Teorema d'Euler: Distŕncia entre l’incentre i el circumcentre d’un triangle.

Teorema: Propietat circumferčncia inscrita:

Quatre teoremes sobre triangles equilŕters.

Teorema d’Erdös-Mordell.

Teorema (sobre les altures i el radi de la circumferčncia inscrita)

Teorema de Routh (Edward John Routh 1831-1907).

Teorema: Recta de Gauss.

 

 

Pŕgina inicial