Problema 8

Donats els punts , , , determineu:

a) El vèrtex D el paral·lelogram ABCD.

b) La mesura dels costats del paral·lelogram ABCD.

c) L’àrea del paral·lelogram ABCD.

d) Els angles del paral·lelogram ABCD.

Per canviar el punt de vista premeu el botó dret del ratolí i arrossegueu.

 

 

 


Download Cabri 3D Plugin.

Moveu  A, B, o C

Solució:

HTML export by Cabri 3D 10 d’abril de 2013.

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: