Problema 9

Donats els punts ,  i el vector . Determineu:

a) L’equació general de la recta r que passa pel punt P i té direcció v.

b) L’equació general del plànol que passa pel punt P i conté la recta r.

c) La distància del punt A a la recta r.

Per canviar el punt de vista premeu el botó dret del ratolí i arrossegueu.

 

 


Download Cabri 3D Plugin.

Moveu  A, P, o v

Solució:

HTML export by Cabri 3D 11 d’abril de 2013.

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: