Taller: Problemes de geometria amb Cabri

Castelló, abril 2008

 

Ricard Peiró i Estruch

 

Cuadro de texto: L’ensenyança de la geometria hauria de ser nucli central en el currículum escolar ja que ofereixen resultats interessants així com raonaments i metodologies formatives. La geometria es distingeix per la claredat i la senzillesa dels enunciats.
Resoldre problemes de geometria és una tasca que permet dibuixar el problema abans de començar la seua resolució i donar la intuïció del problema. L’ajut del programa de geometria dinàmica Cabri Géomètre ens permet provar la conjectura del problema. Aquests processos porten implícits procediments d’anàlisi, comprovació, experimentació, i investigació, procediments que motiven l’activitat constructiva de l’alumnat.
La introducció de materials informàtics en l’aula, comporta un gran canvi metodològic. Permet l’anàlisi dels resultats agilitant els processos de càlcul i ajuden a la visualització de situacions difícils d’abstraure a partir d’una expressió verbal o a la pissarra.


El taller consisteix en construir geomètricament i provar la conjectura del problema que es vol resoldre. Els problemes són de distinta complexitat i nivell.

 

Problemes

Bibliografia

Document del taller pdf

 

Zip Pàgines Web