30. Partim un cordell de longitud l en dos trossos i amb cada tros construïm un hexàgon regular i amb l’altre un triangle equilàter.

De quina manera ho hem de fer a fi que la suma de les àrees de l’hexàgon regular i del triangle equilàter siga mínima.


Figura
optimit30.fig

Applet created on 22/09/03 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: