39.

En un quadrat ABCD dibuixem la diagonal AC.

La recta paral·lela al costat AB forma dos triangles oposats pel vèrtex interiors al quadrat.

La recta talla el costat AD en T.

Determineu el punt T que fa mínima la suma de les àrees dels dos triangles.

 


Figura optimit39.fig

Applet created on 4/12/11 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior

Pàgina inicial