41. Siga el triangle rectangle ABC, A=90º.

Determineu el punt D de la hipotenusa tal que la distància de les projeccions de D sobre els catets siga mínima.


Figura
optimit41.fig

Applet created on 28/01/12 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: