43. Donats els punts A, B i una recta.

Determineu el punt P sobre la recta tal que AP2+BP2 siga mínim.

 


Figura
optimit43.fig

Applet created on 8/03/12 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial