46. Donada una circumferència de radi r, determineu un rectangle d’àrea màxima tal que una base siga

tangent a la circumferència i el costat oposat corda de la circumferència.


Figura
optimit46.fig

Applet created on 5/10/12 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial