47. De tots els triangles de costat a fix i perímetre p fix, determineu el d’àrea màxima.


Figura
optimit47.fig

Applet created on 9/10/12 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: