48. De tots els rectangles inscrits en una semicircumferència de radi r determineu el de major perímetre.

(Un costat del rectangle està en el diàmetre).


Figura
optimit48.fig

Applet created on 9/10/12 by User with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: