50. Els costats d’un rectangle mesuren a, b.

A partir de cada vèrtex i en el mateix sentit, tracem sobre cada costat una longitud x.

Determineu aquesta longitud, a fi que, unint els quatre punts determinats, el paral·lelogram que es forma tinga àrea mínima.


Figura
optimit50.fig

Applet created on 26/02/13 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: