52. Siguen els segments paral·lels AB, CD.

Siga P un punt interior del segment BC.

La recta AP talla la recta CD en el punt E.

On es troba el punt P que fa mínima la suma de les àrees dels triangles APB i CPE.


Figura
optimit52.fig

Applet created on 12/04/13 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina inicial: