57.  Determineu l’àrea màxima d’un rectangle tal que un costat és tangent a una circumferència

de radi r i els vèrtexs del costat paral·lel pertanyen a la circumferència

.


Figura
optimit57.fig

Applet created on 12/03/14 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior:

Pàgina incial: