Resolució d’un triangle coneguts

dos costats i l’angle oposat a un dels dos costats:

 

Coneguts:

a, c, A

a, c, C

a, b, A

a, b, B

b, c, B

b, c, C

Pŕgina anterior:

Pŕgina inicial: