Problema 5

 

En un triangle rectangle les mitjanes traçades de dels angles aguts mesuren m, n. Calculeu la hipotenusa.

 

Solució:

 

 

 

 

 

Siga el triangle rectangle, .

Siguen les mitjanes 

Siguen   .

 

Com que és rectangle 

Com que és rectangle 

Com que és rectangle 

Considerem el sistema:

       les solucions són  

 

Amb Cabri:


Figura
problema005.fig

Applet created on 15/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

 

Pàgina anterior: