Problema 6

El perímetre d’un triangle rectangle és igual a p i l’altura traçada sobre la hipotenusa és h.

Determineu els costats del triangle.

 

Solució:

 

Siguen

El perímetre del triangle és:   .

L’ŕrea és del triangle és:    .

Aplicant el teorema de Pitŕgores al triangle rectangle :  .

 

Considerem el sistema:

La solució del qual és:

 

Amb Cabri:


Figura
problema006.fig

Applet created on 16/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pŕgina anterior: