Problema 8

Determineu l’angle que formen la mitjana i bisectriu d’un angle agut d’un triangle rectangle, en funció d’aquest angle.

 

Solució:

 

 

 

 

 

 

 

Siga el triangle rectangle , ,

Siguen  la bisectriu , la mitjana ,   

.  

Aleshores,

Deduïm:

 

Amb Cabri:


Figura
problema008.fig

Applet created on 17/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: