Problema 11

La base d’un triangle isņsceles és m. La mitjana traēada sobre el costat lateral és igual a n.

Calculeu el costat lateral.

 

Solució:

Siguen l’altura , la mitjana  i el costat

Siga G el baricentre:

Aplicant la propietat de baricentre

Aleshores, 

Considerem el triangle rectangle  Aplicant el teorema de Pitągores  

Aplicant la propietat del baricentre:

Aleshores 

Aplicant el teorema de Pitągores al triangle :

 

Amb Cabri:


Figura
problema011.fig

Applet created on 17/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pągina anterior: