Problema 17

Siga un triangle isòsceles . En el costat  determineu el punt D tal que . Calculeu   on M és la intersecció del segment  i l’altura .

 

Solució:

Siga . Siguen .

El triangle és rectangle per tant  .

Els triangles  són semblants, per tant   .

                     (1)

Els triangles  són semblants, per tant  

Substituint en (1)

Els triangles  són semblants, per tant 

Aleshores, 

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema017.fig

Applet created on 19/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: