Problema 18

La base d’un triangle isňsceles és a. L’angle oposat a la base 2a.

Calculeu la bisectriu sobre el costat lateral.

 

Solució:

Siguen  . 

Siga la bisectriu . Siguen .

       

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :

 

Amb Cabri:


Figura
problema018.fig

Applet created on 19/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pŕgina anterior: