Problema 20

Demostreu que en tot triangle la suma de les mitjanes és major que del perímetre, perň menor que el perímetre.

Solució:

Siguen les mitjanes . 

Siga el baricentre G.

Siguen .

Considerem el triangle  aplicant la desigualtat triangular:

Considerem el triangle  aplicant la desigualtat triangular:

Considerem el triangle  aplicant la desigualtat triangular:

Sumant les 3 inequacions:

.

Considerem el triangle  aplicant la desigualtat triangular:

Considerem el triangle  aplicant la desigualtat triangular:

Considerem el triangle  aplicant la desigualtat triangular:

Sumant les desigualtats:

 

Amb Cabri:


Figura
problema020.fig

Applet created on 19/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pŕgina anterior: