Problema 22

Siga el triangle equilàter .

Siguen L, M els punts migs dels segments AB, AC, respectivament.

Siga C1 la circumferència circumscrita al triangle .

La recta que passa pels punts L, M talla la circumferència C1 en els punts X, Y.

Proveu que

 

Solució 1: (Amb coordenades cartesianes).

Considerem El triangle , tal que B(0,0), C(2,0).

Per ser el triangle equilàter

Les coordenades dels punts L, M són:

 

Siga C1 la circumferència circumscrita al triangle  de centre O i radi R.

El centre O té coordenades 

El radi de la circumferència circumscrita C1 és:

 

L’equació de la circumferència C1 és:

L’equació de la recta r que passa pels punts L, M és:

Les interseccions de la circumferència C1 i la recta r són: ,

 

Aleshores:

  

 

 

Solució 2 trigonomètrica:

Considerem el triangle  de costat .

Aplicant el teorema de Pitàgores al triangle ,

Aleshores

Considerem el triangle

Per la propietat del baricentre del triangle

L’angle

Considerem el triangle .

Aplicant el teorema del cosinus al triangle ,

Simplificant:

Aleshores,

 

Amb Cabri:


Figura
problema022.fig

Applet created on 19/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: