Problema 23

Siga el triangle  de incentre I.

Siga P el punt projecció de A sobre la recta que passa pels punts B, I.

Siga Q el punt projecció de A sobre la recta que passa pels punt C, I.

Aleshores,

 

Solució: Problema2102 Crux resolt per Panos E. Tsaoussoglou (Grècia).

Considerem el triangle rectangle ,   

Considerem el triangle rectangle ,   

Aleshores, ,    

 

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :

  

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :

  

Aleshores:

    

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema023.fig

Applet created on 20/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: