Problema 25

Siga el triangle . Siga el punt L sobre AB tal que 2 AL = AB. Siga M sobre BC tal que 3 BM = BC. Siga  N sobre AC tal que 4 AN = AC.

Siga P la intersecció de AM amb BN.

Demostreu que LP és paral·lel a BC.

 

Solució:

Considerem el triangle  situat en el plànol cartesià:

A(0, 0), B(a, 0), C(b, c).

Les coordenades dels punts L, M, N són:

, 

Siga la recta r que passa pels punts A, M la seua equació és:

Siga la recta s que passa pels punts B, N la seua equació és:

Determinem el punt P intersecció de les rectes r, s.

Determinem el vector ,  

Determinem el vector ,  

Els vectors  són proporcionals, .

Per tant, el segment LP és paral·lel al segment BC.

 

Amb Cabri:


Figura
problema025.fig

Applet created on 20/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: