Problema 27

L’àrea d’un triangle rectangle és igual al producte dels segments determinats per la circumferència inscrita en la hipotenusa.

 

Solució:

Siga  un triangle rectangle .

Siguen n, m els dos segments que determinen la circumferència inscrita en la hipotenusa.

L’àrea del triangle  és .

Siga el semiperímetre del triangle .

Aleshores,

           

           

           

Per tant, , és a dir l’àrea del triangle .

 

Amb Cabri:


Figura
probema027.fig

Applet created on 20/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: