Problema 28

Si pel baricentre d’un triangle  tracem la recta r que talla els costats , aleshores, la distància de B a la recta r és igual a la suma de les distàncies dels altres dos vèrtexs a la recta.

 

Solució:

 

Considerem el punt mig  del segment .

La recta m paral·lela a la recta r que passa pel punt .

Siga D el punt projecció de A sobre la recta r.

Siga E el punt projecció de B sobre la recta r.

Siga F el punt projecció de C sobre la recta r.

 

Siga H el punt projecció de A sobre la recta n.

Siga I el punt projecció de B sobre la recta n.

Siga J el punt projecció de C sobre la recta n.

 

Per la propietat del baricentre .

Els triangles  són semblants.

Aleshores, .

Per tant,

 

Els triangles  són iguals, aleshores, .

 

.

 

Amb Cabri:


Figura
problema028.fig

Applet created on 20/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: