Problema 29

En un triangle rectangle de catets a, b s’ha inscrit un quadrat tal que té amb el triangle l’angle recte comú.

Determineu el costat del quadrat.

 

Solució:

Considerem el triangle rectangle ,  de catets a, b.

Siga .

Els triangles  són semblants, aleshores, , és a dir:

,

resolent l’equació:

.

 

Amb Cabri:


Figura
problema029.fig

Applet created on 20/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: