Problema 31

En un triangle rectangle els catets mesuren b i c.

Determineu la distąncia entre els centres de les circumferčncies inscrita i circumscrita.

 

Solució:

Considerem el triangle rectangle , , .

Siguen D, E, F els punts de tangčncia de la circumferčncia inscrita i els costats del triangle .

Per ser el triangle  rectangle el circumcentre és el punt mig de la hipotenusa.

Aplicant el teorema de Pitągores al triangle : .

,  .

,   .

Aplicant el teorema de Pitągores al triangle :

, aleshores,.

O bé, aplicant la fórmula d’Euler de la distąncia entre l’incentre i el circumcentre:

.

 

Amb Cabri:


Figura
problema031.fig

Applet created on 20/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pągina anterior: