Problema 32

Proveu que l’àrea d’un triangle qualsevol és menor que  on R és el radi de la circumferència circumscrita al triangle.

 

Solució:

Siga un triangle qualsevol .

Aplicant la fórmula trigonomètrica de l’àrea d’un triangle: .

Aplicant el teorema dels sinus al triangle:

  on R és el radi de la circumferència circumscrita al triangle.

 

.

Provem que .

 

Aplicant transformacions de productes de sinus en sumes:

Aleshores:

 

  .

 

Amb Cabri:


Figura
problema032.fig

Applet created on 21/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: