Problema 44

La recta l és tangent en el punt C a la circumferència circumscrita al triangle .

Demostreu que el quadrat de l’altura  del triangle  és igual al producte de les distàncies de la recta l als punts A i B.

 

Solució:

Siguen . Siga  l’altura del triangle .

Aplicant raons trigonomètriques al triangle rectangle :      (1)

Aplicant raons trigonomètriques al triangle rectangle :      (2)

Multiplicant les expressions (1), (2):           (3)

Per ser C un angle semiinscrit a la circumferència circumscrita del triangle .

.

Aplicant raons trigonomètriques al triangle rectangle :

           (4).

Aplicant raons trigonomètriques al triangle rectangle :

           (5)

Multiplicant les expressions (4), (5):

          (6)

De les expressions (3) i (6) tenim que: .

 

Amb Cabri:


Figura
problema044.fig

Applet created on 22/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: