Problema 45

Les bases dels triangles equilàters de costats a i 3a romanen en una mateixa recta. Els triangles estan situats en distints costats de la recta i els vèrtexs més pròxims estan separats una distància de 2a.

Determineu la distància entre els vèrtexs dels dos triangles que no romanen en la recta.

 

Solució:

Considerem els triangle equilàters ,  de costats a, 3a respectivament.

Siga .

Siga , , .

Aplicant el teorema del cosinus al triangle :

.

Simplificant:

, aleshores, .

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :

, aleshores, ,  també: .

 

Aplicant el teorema del cosinus al triangle :

.

Simplificant:

.

Substituint els valors de :

,       .

 

Aleshores, .

 

Amb Cabri:


Figura
problema045.fig

Applet created on 22/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pàgina anterior: