Problema 47

La base d’un triangle és a i l’altura és h.

Determineu la suma dels altres dos costats si sabem que l’angle entre ells és a.

 

Solució:

Considerem el triangle  de costat a i altura h sobre el costat a. Siga .

L’ŕrea del triangle  és:

,    . Igualant les ŕrees:

 

Aplicant el teorema del cosinus al triangle : .

Aleshores, .

 

.

Aleshores, .

 

Amb Cabri:


Figura
problema047.fig

Applet created on 22/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pŕgina anterior: