Problema 49

Considerem el triangle , siga r el radi de la circumferčncia inscrita.

Siguen  les 3 altures del triangle.

Aleshores,  .

 

Solució:

Siguen  les altures referides als costats, a, b, c, respectivament.

Calculem l’ŕrea, del triangle .

, on r és el radi de la circumferčncia inscrita i p el semiperímetre del triangle .

Igualant les ŕrees tenim que:

.

.

 

Amb Cabri:


Figura
problema049.fig

Applet created on 22/04/06 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Pŕgina anterior: