Problema 52

Fora dels costats  del triangle  es construeixen els triangles equilàters , .

Siguen M, N, P els punts mig dels segments .

Proveu que el triangle  és equilàter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Solució:

Suposem .

Siga .

 (fórmula de la mitjana d’un triangle).

Aplicant el teorema del cosinus al triangle :

Aplicant el teorema dels sinus al triangle :

.

 

Aplicant el teorema del cosinus al triangle :

           

            .

 

Aplicant el teorema del cosinus al triangle :

           

           

           

Aleshores, .

Anàlogament provaríem que .

 

En cas que  la demostració seria semblant.

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema052.fig

Applet created on 6/11/06 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior: