Problema 53

Demostreu que la recta que passa pel vèrtex A del triangle  i el punt mig de la mitjana  divideix el costat  en la raó 1:2 comptant a partir de B.

 

 

 

 

 

 

Solució:

Considerem el triangle  amb les següents coordenades cartesianes:

. Aleshores, .

Siga M el punt mig de la mitjana , aleshores, .

Siga E el punt de la recta AM que està en el segment .

Tenim les següents igualtats vectorials:

Igualant:

. Determinem k i r:

.

Igualant les components dels vectors:

        

resolent en les incògnites k, r, 

.

Aleshores E divideix el costat  en la raó 1:2 comptant a partir de B.

 

 

Amb Cabri:


Figura
problema053.fig

Applet created on 6/11/06 by Ricard Peiró I Estruch with CabriJava

Pàgina anterior: