Problema 54

Demostreu que la suma dels catets d’un triangle rectangle és igual o menor que la diagonal del quadrat construït sobre la hipotenusa.

 

Solució:

Siga el triangle rectangle , .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diagonal del quadrat construït sobre la hipotenusa és (aplicant el teorema de Pitàgores) .

 

.

 

Provem que

Considerem la funció:

Com que

. Determinem el màxim de la funció.

.

    

.

.

Per tant,  és un màxim de la funció .

Aleshores,  .

Per tant,  .

.

Calculant l’arrel quadrada:

. Aleshores, la suma dels catets d’un triangle rectangle és igual o menor que la diagonal del quadrat construït sobre la hipotenusa.

 

Amb Cabri:


Figura
problema054.fig

Applet created on 6/11/06 by Ricard Peiró i Estruch with CabriJava

Pàgina anterior: