Problema 56

En un triangle isòsceles , ,  , escollim un punt P en la mitjana  i un punt Q en el costat  (Q distint de B) tal que .

Determineu l’angle .

 

Solució:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerem la circumferència de centre P que passa per B.

Aquesta circumferència talla el costat  en un punt Q tal que .

L’angle  és central de la circumferència i abraça un arc de .

El triangle  és isòsceles, aleshores,

.

 

Amb Cabri:


Figura
problema056.fig

Applet created on 6/11/06 by Ricard Peiró with CabriJava

Pàgina anterior: